Boötes Advies biedt oplossingen voor uw directe problemen -en de kritische doelstellingen op het gebied van financiën en verslaggeving van uw onderneming. Deze diensten zijn beschikbaar op een part-time of projectbasis.

Dit stelt de klant in staat om zich volledig te richten op de kernactiviteiten van de onderneming. Boötes Advies heeft ruime ervaring en de instrumenten voor verbetering van opbrengsten en winst, signalering van inefficiencies, kostenbeheersing, naleving van interne beheersingmaatregelen, en advisering bij acquisitie en afsplitsing van bedrijfsonderdelen.

Boötes Advies kan behulpzaam zijn bij de verkenning van strategische mogelijkheden, de ontwikkeling van creatieve oplossingen voor complexe zakelijke kwesties en de ondersteuning van het beslissingsproces, dat bijdraagt aan een lange termijn ondernemingswaarde.

hennie-199x300Hennie Boot, die Boötes Advies is gestart in 2008, heeft meer dan dertig jaar professionele ervaring, welke omvat: controle- en adviesdiensten verbandhoudende met financiële planning, externe verslaggeving, interne rapportering, belastingen en administratie. Zijn ervaring op het gebied van verslaggeving en financiële zaken stelt hem in staat de zakelijke mogelijkheden te inventariseren, managementstrategieën te ontwikkelen en financiële beheersingsprocessen aan te sturen vanuit een uniek perspectief.

Hennie Boot is registeraccountant met ruime ervaring in advisering, verslaggeving en controle. Hij heeft meer dan tien jaar gewerkt als openbaar accountant bij twee “big-four” kantoren in Amsterdam en London. Daarna was hij vennoot van een middelgroot kantoor, dat controle en verslaggevingsdiensten leverde in Amsterdam en omgeving. Tot de cliëntenkring behoorde ondermeer financiële instellingen, onroerend goedbeleggingsinstellingen, gezondheidszorg en culturele organisaties.

De volgende aandachtgebieden behoren tot het terrein waarop ondernemingen veelvuldig onze adviesdiensten vragen:

  • Toename vrije cashflow uit bedrijfsresultaten, maximeren van werkkapitaal en liquiditeit.
  • Invoering van maatregelen om de kosten te reduceren en omzet te verhogen.
  • Kostenbeheersing, identificatie en vermindering van overbodige bedrijfsprocessen, inefficiënte procedures en overbezette functies.
  • Budgetten, prognoses en lange termijn projecties.
  • Contacten met bankiers, verbetering van relaties met bancaire instellingen door middel van het effectief presenteren van financiële gegevens en onderhandelen van voorwaarden.
  • Strategische planning, review en evaluatie van het business concept, nieuwe business mogelijkheden, investeringsprojecten, informatiesystemen en beloningsstructuren.
  • Compliance, ondersteuning en onderzoek van de compliance werkzaamheden van uw medewerkers, alsmede kostenbeheersing van uw compliance inspanningen.
  • Exit strategie, positionering ten behoeve van het verwezenlijken van een optimale opbrengst uit de verkoop uit uw onderneming en optimalisatie van de waarde van uw onderneming.
  • Toezicht op controllers, accountants en belastingadviseurs.

Boötes Advies levert een breed scala aan financiële managementdiensten ten behoeve van een effectieve bedrijfsvoering, realiseren van groei en creëren van ondernemingswaarde.
Indien u graag uw algemene ondernemingpositie of problemen in het bijzonder met ons wilt bespreken, neem dan contact op met Boötes Advies voor het maken van een afspraak:

Hennie Boot
Schalkwijkerstraat 9, 2032 JA Haarlem
Email: hjboot@bootesadvies.nl
Phone: +31(0)653664088