Blog

6 stappen naar groei

1 – PLAN
Een plan van aanpak, een business plan is een essentiële voorwaarde om doelstellingen te bereiken. Een open deur, maar toch ontbreekt een duidelijke formulering van het doel -met tijdslijnen, plan van aanpak, organisatiestructuur, concurrentie analyse en financiële kaders- in veel gevallen.

Het doel zal nooit worden bereikt als het niet vooraf is geformuleerd.
Het doel zal nooit worden nagestreefd en centraal worden gesteld als het niet bekend is.
Het doel moet congruent zijn voor alle partijen; zo niet dan ontstaat spanning en verlies van energie.

Tenslotte: neem nooit aan dat iedereen de doelstelling van het bedrijf kent en onderschrijft, dus…..communiceer en wees zeker.
2 – COMMUNICATIE
Communicatie creëert interne betrokkenheid, een gemeenschappelijk doel en samenwerking. Terwijl extern de uitleg van de missie leidt tot herkenning, tot bewondering en tot een belofte. Verwondering en bewondering, het zijn thema’s waaraan intern en extern actief aandacht voor moet zijn; wellicht de meest kritische succesfactor voor een organisatie die een stap (groei) wil maken.

De missie, het doel en het (service)product worden alleen bereikt als de eigen organisatie deze kent.
Het communiceren van de missie, uitleg van het doel en het product aan de (externe) doelgroep creëert een belofte. Marketing communicatie is een bewuste strategie met een gelijdelijke opbouw parallel aan de groeifase van de organisatie. De belofte moet in lijn zijn met de potentie van de organisatie.
Interne -en externe communicatie vormen een Siamese tweeling, zonder afstemming ontbreekt de balans in de boodschap.
3 – STRUCTUUR
Een organisatie waarin de mensen het verschil maken (service industrie) is een bouwwerk van processen, organisatie structuren en communicatie protocollen.

Analyse en vaststelling van de werkprocessen in -en tussen afdelingen alsmede het definiëren van de organisatie structuur behoeft continue aandacht. Zeker voor een organisatie met een groeimissie, waar de structuur van gisteren […]

By |november 18th, 2013|kennis|0 Comments