1 – PLAN

Een plan van aanpak, een business plan is een essentiële voorwaarde om doelstellingen te bereiken. Een open deur, maar toch ontbreekt een duidelijke formulering van het doel -met tijdslijnen, plan van aanpak, organisatiestructuur, concurrentie analyse en financiële kaders- in veel gevallen.

stap1

Het doel zal nooit worden bereikt als het niet vooraf is geformuleerd.
Het doel zal nooit worden nagestreefd en centraal worden gesteld als het niet bekend is.
Het doel moet congruent zijn voor alle partijen; zo niet dan ontstaat spanning en verlies van energie.

stap2

Tenslotte: neem nooit aan dat iedereen de doelstelling van het bedrijf kent en onderschrijft, dus…..communiceer en wees zeker.

2 – COMMUNICATIE

Communicatie creëert interne betrokkenheid, een gemeenschappelijk doel en samenwerking. Terwijl extern de uitleg van de missie leidt tot herkenning, tot bewondering en tot een belofte. Verwondering en bewondering, het zijn thema’s waaraan intern en extern actief aandacht voor moet zijn; wellicht de meest kritische succesfactor voor een organisatie die een stap (groei) wil maken.

stap3

De missie, het doel en het (service)product worden alleen bereikt als de eigen organisatie deze kent.
Het communiceren van de missie, uitleg van het doel en het product aan de (externe) doelgroep creëert een belofte. Marketing communicatie is een bewuste strategie met een gelijdelijke opbouw parallel aan de groeifase van de organisatie. De belofte moet in lijn zijn met de potentie van de organisatie.
Interne -en externe communicatie vormen een Siamese tweeling, zonder afstemming ontbreekt de balans in de boodschap.

3 – STRUCTUUR

Een organisatie waarin de mensen het verschil maken (service industrie) is een bouwwerk van processen, organisatie structuren en communicatie protocollen.

Analyse en vaststelling van de werkprocessen in -en tussen afdelingen alsmede het definiëren van de organisatie structuur behoeft continue aandacht. Zeker voor een organisatie met een groeimissie, waar de structuur van gisteren per definitie niet de meest optimale is als die van morgen. De lerende organisatie is constant in beweging en dynamisch.

4 – FINANCIËLE KADERS

Elke organisatie (maatschappelijk, non-profit en profit) heeft te maken met financiële kaders en middelen. Het definiëren van een doelstelling of missie zonder het benoemen en verzorgen van een financieel kader en zekerheid is een zinloze missie. Een goede administratie is slechts een basisvoorwaarde voor verantwoording achteraf. Financiële kaders gaan verder dan administratie alleen, een financieel plan met gecommitteerde bronnen in lijn met de (groei)missie is een voorwaarde en een plan op zichzelf.

De meeste ondernemingen met een missie falen niet omdat ze geen plan hadden, maar omdat een gezond financieel plan met goede partners onvoldoende aandacht heeft gehad. Financiële bronnen lijken zich nooit aan te melden als er kritische behoefte aan is. Zorg dat ze er vroegtijdig zijn, als de belofte (nog) groot is.

5 – MENSEN (HRM), MOTIVATIE & FUN

Mensen maken het verschil en dus heb je verschillende mensen nodig. Analyse van de human resources, het bieden van perspectief en het geven van uitdaging leidt direct tot een gemotiveerde organisatie. Gemotiveerde medewerkers stijgen boven zichzelf uit en iedereen wil op zijn eigen niveau zo’n held zijn.

stap5

Er is geen enkele reden waarom een organisatie met een groei missie ongemotiveerd personeel zou hebben. Iedere afdeling, iedere medewerker heeft zijn eigen missie en actief management zorgt voor steeds nieuwe uitdagingen en dus een groeiende potentie van de organisatie.
Wees niet bescheiden om succes te vieren, wees trots en maak “fun”…….

stap6

niets in onmogelijk

6 – RESULTAAT

Vanzelf komt niets tot stand, maar na het gestructureerd vaststellen van het doel (het punt in verte) en het planmatig en met focus uitvoeren van het plan; in combinatie met een positief en enthousiast communicatie plan is resultaat een gegeven.

bezoek Dr F. Appel, CEO DPWN/DH

bezoek Dr F. Appel, CEO DPWN/DH

eerste paal bouwproject van 15 mln. euro

eerste paal bouwproject van 15 mln. euro

contractafronding met 7 fondsenwervers

contractafronding met 7 fondsenwervers